Hold avstand på minimum en meter

Hold avstand på minimum en meter – når du sitter ved bord med andre enn dem du bor sammen med. Serveringssteder må legge til rette for dette. Husk god håndhygiene og hold deg hjemme hvis du er syk!

Det er derfor ekstra viktig at alle spisesteder sørger for at det er mulig å holde minst en meter avstand – både ved å ha store nok bord, og ved å stille bordene langt nok fra hverandre. Det skal også være plass til at serveringspersonell kan holde samme avstand.

Vi presiserer at det er minst én meter mellom personer som gjelder. Det er opp til hvert enkelt spisested å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer om smittevern, men som gjest har vi også et ansvar for å sørge for at vi overholder avstandsregelen.

Vi må alle fortsette dugnaden om ikke å spre smitte og ikke utsette andre for smittepress. Hold dere hjemme når dere er syke, husk håndhygiene og husk å holde minst en meter avstand til andre.

Kommuneoverlegen og Miljørettet helsevern IKS mottar søknader fra ulike virksomheter om unntak/dispensasjon eller godkjenning iht. Helsedirektoratets vedtak datert 12.03.20 om forbud mot/stenging av virksomheter. Dette har vi ikke anledning til å gjøre, men kommuneoverlegen kan stenge virksomheten hvis smittevernreglene ikke overholdes.

Det er opp til hver enkelt å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-arbeidsliv-og-arbeidsmiljo#stenging-av-enkelte-virksomheter-serveringssteder).

 

 

Sist oppdatert 15.05.20.