Holetjernet

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
12.07.22 11:45 19,4 0 0 x
22.06.22 11:55 17,2 ikke påvist ikke påvist x
05.07.21 10:00 21,1 1 ikke påvist x
07.06.21 10:55 18,6 ikke påvist 2 x
09.06.20 09:30 14,7 1 0 x
18.06.19 16,5 ikke påvist ikke påvist x
07.08.18 12:20 ikke påvist 2 x
17.07.18 08:50 22,0 2 ikke påvist x
19.06.18 10:15 17,0 ikke påvist ikke påvist x