Infoark om syke barn

Barnehagene får ofte spørsmål om når barna kan gå i barnehagen i forbindelse med sykdom. Kommuneoverlegene i Gjøvikregionen og Gran har laget en oversikt i tabellform med råd. Det ble gjort noen mindre endringer i denne høsten 2017 (kvalitetssikret av kommuneoverlegene). Den reviderte utgaven er vedlagt her:Syke barn tabell – veileder for barnehager 2017.