Kommuneoverlegen fraråder bading i Veltmannåadammen, Vestre Toten

Kommuneoverlege i Vestre Toten, Jens Mørch, fraråder bading i Veltmannåadammen inntil videre. Seniorkonsulent Jon Brevik ved GHMT tok ut badevannsprøver den 31.07.18 som ble analysert hos MjøsLab den 01.08. Analyseresultatene viste turbiditet utenfor akseptabel verdi. Turbiditet sier noe om hvor klart vannet er. Turbiditeten i Veltmannåadammen var under prøvetakingen meget dårlig. Turbiditet >5 anses ikke som akseptabel. Prøver fra denne badeplassen viser turbiditet på 8,4. Høy turbiditet i vann er vanligvis ikke helseskadelig, men kan gi så dårlig sikt at det i noen tilfeller kan være en sikkerhetsrisiko.