Kulde og små barn

Gjsweden-104689_1280øvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS  (GHMT) mottar henvendelser fra barnehager som lurer på om det finnes noen nedre grense for når barn må holdes inne i kulda. I samråd med kommuneoverleger tilknyttet GHMT er det utarbeidet et faktaark om kulde og små barn. Faktaarket er opprinnelig utarbeidet i Trondheim kommune. Som det står i faktaarket finnes det ingen nasjonale anbefalinger for når det er tilrådelig å la barn oppholde seg ute om vinteren i streng kulde. Det kan ikke gis noe generelt svar, den følte temperatur vil være avhengig av både vindhastighet og luftfuktighet, i tillegg til selve lufttemperaturen. Veiledende grenser settes i henhold til følt/effektiv temperatur, se tabellen i faktaarket. Hvordan barna er kledd er også avgjørende for om de kan være ute eller ikke. Det mest sentrale er kompetanse og opplæring med tanke på små barns opphold ute i kulda. De veiledende rådene kan brukes som en pekepinn, men barnehagen må selv gjøre en vurdering av forholdene i barnehagen og av det enkelte barn.

Faktaark om kulde og små barn