Kulde og små barn

 

sweden-104689_1280Vinteren er i anmarsj, og i samråd med kommuneoverleger tilknyttet Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS er det utarbeidet et faktaark om kulde og små barn. Faktaarket er opprinnelig utarbeidet i Trondheim kommune. Som det står i faktaarket finnes det ingen nasjonale anbefalinger for når det er tilrådelig å la barn oppholde seg ute om vinteren i streng kulde. Det kan ikke gis noe generelt svar, den følte temperatur vil være avhengig av både vindhastighet og luftfuktighet, i tillegg til selve lufttemperaturen.

Veiledende grenser settes i henhold til følt/effektiv temperatur, se tabellen i faktaarket. Hvordan barna er kledd er også avgjørende for om de kan være ute eller ikke. Det mest sentrale er kompetanse og opplæring med tanke på små barns opphold ute i kulda. De veiledende rådene kan brukes som en pekepinn, men barnehagen må selv gjøre en vurdering av forholdene i barnehagen og av det enkelte barn.

Faktaark – Kulde og små barn