Lufta er for alle!

fire-pitOppland Arbeiderblad

Leserinnlegg

Luften er for alle –  anno 2016

Så var den her igjen – like brått som i fjor  – våren, og med den  kommer den årvisse og like innstendige oppfordring til  våryre hageryddere om å avstå fra brenning av bråte og hageavfall.

I tillegg skal det i år rettes en innstendig henstilling til de som feier våre gater og streder, om å bruke tilstrekkelig vann, slik det egentlig skal være pålegg om, for å begrense de til tider enorme støvskyer som følger av virksomheten, og som også er en betydelig belastning for miljø og helse.

Allergi er en mangfoldig tilstand som stadig flere, også voksne, rammes av. De med luftveis- og slimhinneallergier (astma, samt rennende og sviende øyne og nese) er spesielt sårbare om våren, da luften allerede er stinn av allergener – dvs. elementer som utløser allergiske symptomer. Pollen–forekomstene eksploderer i skiftet fra vinter til vår – særlig når det kommer så voldsomt som nå. Pollen- og dermed også allergisesongen begynner stadig tidligere, som følge av klimaendringer.

Statistikk fra Astma- og allergiforbundet  viser at faktisk så mange som hvert 4 barn har større eller mindre allergiplager. KOLS er en folkesykdom. Ifølge Folkehelseinstituttet er det ca 8% av befolkningen som har diagnosen. Og antallet øker. Det er med andre ord mange, i alle aldre, som  sliter ekstra mye på denne tiden. Selv uten tilleggsbelastning fra hageavfallsbrenning.

Lungesyke får, selv uten allergier, ofte betydelige tilleggsbelastninger ved å inhalere røyk, sot og støv. Selv om graset er tørt, og selve brennefasen er kort, frigjøres store mengder av svevepartikler  i røyken. Reaksjonene varer oftest lenger enn ”lukten av vår”. Ulmende halvtørre hageavfallshauger, der røyklukten  legger seg som tåketeppe over nabolaget, er jo til besvær, også for de uten diagnoser. Dette gjelder også for gatefeiing.

Østre Toten, Vestre Toten , Nordre Land og Gran  har egne forskrifter som regulerer adgangen til åpen brenning, fra totalforbud til strenge vilkår. Søndre Land sender i disse dager ut en veiledningsbrosjyre til alle husstander,  i et forsøk på å påvirke holdninger framfor forskrift. Gjøvik kommune arbeider med noe tilsvarende. Sjekk derfor din egen kommunes hjemmeside for hva som gjelder der du bor.  Vi ser imidlertid dessverre at slike forbud ikke alltid blir respektert. Det må derfor understrekes at brenning av hageavfall er en unødvendig, og til tider hensynsløs handling ovenfor miljø, nærmiljø og de kronisk syke.

Kompostering er en miljøvennlig måte å gjøre nytte av hageavfallet. Og for de som likevel vil bli kvitt det, er det gratis å benytte de lokale kommunale miljøstasjoner. Det er også en utmerket anledning til å tenke dugnad – der oppsamling fra flere husstander, og kollektiv bortkjøring av hageavfall er en miljøvennlig og positiv nærmiljøhandling.

Hva halmbrenning angår, er det klare føringer og – der det er kommunal forskrift om åpen brenning – krav mht tider det tillates å brenne. Dette er for å begrense, så langt som mulig, helse- og miljøulempene fra det som stadig fastholdes fra faglig hold ennå er en jordbruksteknisk nødvendighet.

Vi har sagt det før – og vi kommer til å gjenta det så lenge det er pust i oss: Luften er for alle!

Hilsen Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn v/kommuneoverlegene i Gjøvikregionen og Gran.