Møllerstufossen

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
12.06.23 13:00 15,0 9 1 x
23.06.22 11:03 15,5 41 0 x
28.06.21 11:15 18,0 22 3 x
07.07.20 09:45 11,5 52 15 x
02.07.20 12:30 14,0 200 26 x
  19.06.19 11:00 12,0 13 1 x
26.06.18 11:50 18,9 23 1 x