Påminnelse fra kommuneoverlegene om å unngå brenning av hageavfall og bråte

Teksten er skrevet av kommuneoverlege Jens Mørch på vegne av kommuneoverlegene i Gjøvikregionen, Gran og Lunner, og er gjengitt fra Oppland Arbeiderblad den 23.03.20:

“Nasjonsdugnaden for å forhindre smittespredning av koronaviruset COVID19, og karantenebestemmelsene har gitt mange også friske folk mye uønsket fritid. Og med det anledning til å gjøre mye positivt. Miljøstasjoner opplever at mange har brukt tiden til å rydde i kjeller, loft og hage. Det usedvanlig tørre været har kastet oss brått inn i en sesong der folk fristes til å tenne på hageavfall og bråte. Helseulempene har vi varslet om hvert år i mange år nå. Det har også allerede ført til flere utrykninger i distriktet der branner er kommet ut av kontroll.

En rekke kommuner har egne lokale forskrifter mot åpen brenning som gjør slik brenning forbudt, mens andre henstiller til folk å ta alminnelig hensyn ved å la være . En eksploderende pollensesongen utfordrer også luftveier og slimhinner til mange allerede. Koronaviruset angriper først og fremst luftveier. Og ser ut til å ramme verst de som sliter med sine luftveier fra før. Det må derfor inngå i den nasjonale dugnaden, at vi ikke utsetter noen for en slik helt unødvendig tilleggsbelastning som hageavfallsbrenning utgjør.

Vi er avhengig av at brannkorpset kan bistå oss der det trengs. Utrykninger for å redde liv og verdier, vil kunne utsette brannmenn for smitteeksponering. Vi har et ansvar for å ta vare på de som skal ta vare på oss. Og hverandre. Vern våre luftveier!”

 

 

Sist oppdatert 24.03.20.