Planlegg for framtida – fagdager 7-8 februar 2017

Bra for folk = bra for miljøet
Kommunale planleggere må ta hensyn til sosiale forskjeller. Det var en av oppfordringene under planleggingskonferansen på Gjøvik.

Over 150 planleggere, arkitekter, rådmenn, politikere og selvstendig næringsdrivende deltok på fagdagene “Planlegg for framtida – gode lokalsamfunn, felles ansvar”. Arrangementet gikk av stabelen tirsdag 7. og onsdag 8. februar 2017 på Quality Strand Hotel Gjøvik.

Alle skal kunne delta

Landskapsarkitekt og byplanlegger i Arendal kommune, Michael Fuller-Gee, var sentral store deler av programmet tirsdag. Med utgangspunkt i Gjøvikregionen tok han opp hva som kjennetegner gode lokalsamfunn og hvordan vi må planlegge og prioritere for å komme dit.

– Michael Fuller-Gee klarte å trekke sammen trådene til de tingene vi mener det bør jobbes mer med. Det handler om klima, folkehelseutfordringer, integrering, barn, unge og eldre. Han påpekte hvor viktig det er å tilrettelegge slik at alle kan bli med.

– Legger man for eksempel et idrettsanlegg for langt ut fra der hvor folk bor, er det bare de barna som har foreldre som kan kjøre som kan delta. Det er hverken bra for miljøet eller for folkehelsa. Det som er bra for folk er som regel også bra for miljøet. Så enkelt, men veldig viktig.

Hovedbudskapet til Michael Fuller-Gee var at vi må bygge menneskevennlige byer.

– Vi må få folk ut av boligene sine og ut i byrommet. Gode byrom er som bra fester. Du får lyst til å oppholde deg der lengre enn planlagt.

Paneldiskusjon var også en del av programmet.

Konferansen ga mange gode lokale eksempler på at det går an å få til attraktive bosteder for folk og miljø både i utkantstrøk og i byer.

Trykk her for å laste ned Power-point presentasjonene som ble presentert av Michael Fuller-Gee

planlegg-for-framtida-4