Programmet er klart! Gratis fagdag: “Attraktive lokalsamfunn”.

Programmet er klart og fredag 10. mars er det duket for gratis fagdag om attraktive lokalsamfunn på Raufoss. Hold av datoen og spre den gode nyheten videre til  andre som kan ha nytte av dagen!

Se hele programmet her!

I løpet av dagen vil dyktige fagfolk presentere sin kunnskap på området, i tillegg til at vi vil få se gode eksempler på tiltak som knytter lokalsamfunn sammen.

Målgruppen for fagdagen er politikere, administrasjonen – alle samfunnsplanleggere, arealplan, utbyggere, oppvekst – alle frivillige organisasjoner, handelstanden – alle som bryr seg om å skape byer og tettsteder som legger til rette for trivsel og velvære blant innbyggerne, alle som ønsker å skape lokalsamfunn som kan bidra i kampen mot ensomhet, utenforskap og mistrivsel.

Trykk her for påmelding.

 

 

Sist oppdatert 10.02.2020