Nå er det dags for sjekk av hodelus

I kampen for å redusere hodelus oppfordrer Folkehelseinstituttet alle skoler og barnehager til å arrangere kampanje mot hodelus nå i uke 10

Voksen hodelus og nymfe
Voksne hodelus er 2-3 mm lange. Nymfer (unger) er mindre enn voksne lus. FHI – Preben Ottesen

Hodelus er et tilbakevendende problem i skoler og barnehager. Anslagsvis er det en til to prosent av norske barn som til enhver tid har hodelus.

Jevnlig lusesjekk reduserer risiko for smitte

–Skoler og barnehager bør videreformidle hvordan foreldre og foresatte kan sjekke og behandle hodelus. Folkehelseinstituttet har laget brosjyre og informasjonsskriv som barnehager og skoler kan bestille gratis og distribuere videre. Vi har også en film som viser hvordan du sjekker barn for hodelus, sier forsker Bjørn Arne Rukke i avdeling for skadedyrkontroll.

–Dersom alle sjekker og behandler seg for lus på samme tidspunkt, vil det redusere hodelusbestanden over tid. Derfor oppfordrer vi skoler og barnehager til å få foreldre og foresatte til å foreta lusesjekken helgen 8. og 9. mars, og med fortløpende behandling dersom hodelus blir oppdaget. Hele familien bør sjekkes for hodelus, poengterer Bjørn Arne Rukke

Snakk om det

Foreldre eller foresatte som oppdager hodelus, bør varsle skole eller barnehage samt foreldre til nære skole- eller fritidsvenner av barnet, slik at de også kan bli sjekket og eventuelt behandlet.

Jevnlig lusesjekk er det beste middelet for å redusere antall tilfeller av hodelus. Folkehelseinstituttet anbefaler sjekk med lusekam minst én gang i måneden. Når smitte av hodelus blir oppdaget tidlig, minsker sjansen for å smitte andre.

-Alle tiltak som kan føre til hyppigere lusesjekk er positive. Folkehelseinstituttet tar initiativ til nasjonal lusesjekk i uke 10 og 35, men skoler og barnehager kan naturligvis også arrangere kampanjer på andre tidspunkt, avslutter Rukke.