Skrankefoss

 Vurdering av hygienisk kvalitet
 Dato Klokka Temp C E.coli Intestinale enterokokker  God Mindre god Ikke akseptabel
22.06.22 09:30 16,5 32 8 x
17.06.20 09:00 20,0 12 3 x
13.08.18 09:45 14,9 43 23 x
21.06.18 09:55 12,9 12 67 x