Skumsjøen

 

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale enterokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
26.07.21 12:00 21,0 11 3 x    
05.07.21 11:30 20,5 33 5 x    
15.06.21 10:10 12,5 ikke påvist  ikke påvist x    
16.07.20 11:35 15,9 8 1 x    
17.06.20 11:10 22,8 34 1 x    
16.07.19 10:30 18,5 3 3 x    
19.06.19 12:50 16,5 5 2 x