Skutlandet

PHOTO_20160620_084304

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
18.07.23 13:15 0 6 x
13.06.23 11:25 14,4 1 ikke påvist x
27.06.22 08:35 15,0 11 6 x
07.06.21 08:25 2 ikke påvist x
24.06.20 08:45 19,0 4 ikke påvist x
17.06.19 07:55 13,6 ikke påvist ikke påvist x
08.08.18 08:15 19,8 2 7 x
25.06.18 10:15 15,3 ikke påvist ikke påvist x