Sluttrapport for tilsyn med asylmottak

Klikk her for vår sluttrapport fra tilsyn med asylmottak i Gjøvikregionen og Gran (2015-2018).

I november 2015 igangsatte Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS et tilsynsprosjekt av asylmottak i regionen. Bakgrunnen for prosjektet var at det ble opprettet flere asylmottak i området GHMT dekker, og at det var behov for å utforme en systematisert oversikt over aktuelle tilsynsobjekter.

Hovedformålet var å føre tilsyn med at gjeldende lovverk ble overholdt i virksomhetene.  I løpet av prosjektet ble det til sammen gitt 332 avvik. Flest avvik ble gitt på inneklima og innemiljø, deretter renhold og forebygging av skader og ulykker. I enkelte asylmottak så vi alvorlige brudd på lovverket, og både barn og voksne som bodde i et helseskadelig miljø. Andre steder var forholdene gode og gjeldende lovverk ble fulgt.

Boforhold er en sterk helsedeterminant. Både fysiske forhold som dårlig inneklima og fuktskader, samt sosiale forhold som utrygghet eller manglende sosial inkludering kan påvirke helsen. Stort sett ble påleggene om utbedringer raskt lukket av mottakene, og vi observerte synlige forskjeller på bokvaliteten.