Smitteverntiltak ved treningssentre i regionen

For å forenkle og effektivisere smittesporingen under covid-19-pandemien, ber kommuneoverlegene om at treningssentrene i regionen registrerer både når besøkende kommer og går, og oppbevarer disse opplysningene i 14 dager. 

Miljørettet helsevern IKS sendte ut et informasjonsbrev til treningssentrene i regionen om dette i forrige uke. Vi minner om at Virke har laget en egen smittevernveileder for treningssentre, i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet (OBS! Revidert veileder fra 07.10.2020). Som beskrevet i veilederen må treningssentrene gi god informasjon om smitteverntiltak til medlemmene i form av lett synlige informasjonsoppslag i lokalene, og eventuelt annen relevant
informasjon. Ved trening med høy intensitet skal det sørges for at medlemmene kan holde to meter avstand. Ved trening med lav intensitet er det tilstrekkelig med én meter avstand. Lokalene må tilrettelegges for at det enkelt kan utføres håndhygiene i form av håndvask eller hånddesinfeksjon når medlemmene ankommer og i løpet av treningen.

Det er viktig at de ansatte ved treningssentrene holder seg oppdaterte om eventuelle nye tiltak, da disse stadig endres basert på smittesituasjonen.

Har du ikke mottatt informasjonsbrevet til tross for at du driver treningssenter her i regionen (Gjøvik, Østre og Vestre Toten, Nordre og Søndre Land, Gran og Lunner)? Ta kontakt med oss på 61 13 42 90.