Steffensrud

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
06.06.23 09:30 15,5 0 2 x
22.06.22 12:10 17,8 2 20 x
07.06.21 10:30 19,2 1 ikke påvist x
09.06.20 09:00 14,6 2 ikke påvist x
18.06.19 16,5 1 ikke påvist x
19.07.18 07:35 21,9 3 ikke påvist x
19.06.18 09:55 16,7 1 1 x