Utsatt påmeldingsfrist til seminar om trening -for helse og livskvalitet

Kom og hør: Jan Helgerud og Jan Hoff, medisinprofessorer fra NTNU, presentere treningsopplegget 4 x 4. Trening – for helse og livskvalitet.Bilde verdensdagen for fysisk aktivitet

De presenterer sine treningsopplegg med dokumentert effekt på en rekke lidelser på en engasjerende og motiverende måte – et opplegg som kan tilpasses fra vugge til grav.

Målsettingen er å få til et tverrfaglig samarbeid mellom ulike profesjoner, som sammen kan jobbe for bedre helsetilstand for en rekke helsetilstander.

Målgruppe: leger, fysioterapeuter, gymlærere, de som jobber med rehabilitering, psykisk helse, barn, unge, gamle, trenere osv.

Sett av dagen og del informasjonen om seminaret til de som kan ha nytte av å være med!

Sted: Quality Hotel Strand Gjøvik, pris 650 inkl. lunsj (påmelding innen 1. mars 2016) og 750 kr inkl. lunsj (påmelding innen 1. mai 2016).

NB! Påmeldingsfristen er utsatt til den 1. mai 2016.

Program med info om påmelding