Våten båt- og badeplass

 

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
12.06.23 13:30 18,0 1 ikke påvist x
23.06.22 10:05 18,5 83 13 x
14.06.21 08:50 13 2 x
 02.07.20 11:30 17,0 59 7 x
26.06.18 12:40 18,8 5 1 x