Veltmannåadammen

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
26.07.21 10:30 19,0 9 7 x
05.07.21 11:15 16,2 23 8 x
07.06.21 11:45 13,7 35 2 x
20.07.20 11:20 12,8 88 23 x
16.07.20 11:02 11,4 210 11 x
09.06.20 10:15 9,2 46 3 x
16.07.19 10:00 17,0 23 6 x
18.06.19 12,5 10 22 x
31.07.18 10:10 x*
19.07.18 07:35 20,9 3 ikke påvist x
19.06.18 11:20 13,0 53 4 x

*Det ble tatt ut badevannsprøver den 31.07.18 som viste turbiditet utenfor akseptabel verdi. Turbiditet sier noe om hvor klart vannet er. Turbiditeten i Veltmannåadammen var under prøvetakingen meget dårlig. Turbiditet >5 anses ikke som akseptabel. Prøver fra denne badeplassen viser turbiditet på 8,4. Høy turbiditet i vann er vanligvis ikke helseskadelig, men kan gi så dårlig sikt at det i noen tilfeller kan være en sikkerhetsrisiko. Vi frarådet derfor i juli 2018 bading i Veltmannåadammen inntil videre.