Vi er i gang med å besøke dagligvareforretninger og bensinstasjoner

Vi i Miljørettet helsevern IKS er i gang med å besøke dagligvareforretninger og bensinstasjoner i Gjøvikregionen, Gran og Lunner. Hensikten er å informere og veilede virksomhetene i smittevernrutiner ut fra føringer og anbefalinger fra myndighetene.

Hovedinntrykket er at det er bra mange steder. Det er viktig at befolkningen følger reglene om å holde avstand. Vi ser at noen står tett på hverandre i kassa, og  når varer pakkes ned.

Vi fraråder bruk av engangshansker, da disse kan gi falsk trygghet og er i fare for å bli mangelvare i helsetjenesten. Vi anbefaler at de generelle hygienerådene følges.

I stedet for engangs hansker bør hendene vaskes godt med såpe. Mange dagligvarebutikker har håndvask ved inngangspartiet. Skyll hendene med lunkent vann først og deretter såpe godt inn i cirka et minutt før hendene skylles fra fingertuppene og ned. Bruk av antibac er også anbefalt hvis det er ikke er mulig å vaske med såpe og vann, samt bruk av våtservietter.

Folkehelseinstituttets håndvaskplakat beskriver trinn-for-trinn hvordan håndvask skal utføres: https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/trykksaker/handhygiene/handhygiene–handvask-plakat-bokmal-pdf.

 

Sist oppdatert 19.03.20.