Aktuelle saker

Ledig stilling

Samfunnsmedisiner

Gjøvikregionen Helse og Miljøtilsyn IKS (GHMT) GHMT er et interkommunalt selskap for Gjøvikregion (Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Nordre Land, Søndre Land) og Gran – til sammen ca. 85000 innb. Enheten har for tiden 5 stillingshjemler fordelt på 4,1 årsverk, hvorav 1 samfunnsmedisiner i 60 %, og 4 ingeniører/rådgivere innen teknisk hygiene.  GHMT utøver lovpålagte oppgaver iht. Folkehelseloven med tilhørende forskrifter om miljørettet helsevern og smittevern, i nært samarbeid med kommunenes egne kommuneoverleger. Disse inngår i et fagråd med regelmessige møter. Samfunnsmedisin er i dag et fag i spennende utvikling. I tillegg til miljørettet helsevern og smittevern, legger den nye folkehelseloven føringer for utarbeidelse av helseoversikter.  Regionen har meget god erfaring med interkommunalt samarbeid på disse områdene.

Stillingen innebærer et bredt samfunnsmedisinsk engasjement hvor det kreves medisinsk kunnskap og erfaring. Dette innebærer forvaltnings-, tilsyns-, råd- og veiledningsoppgaver.
Viktigst er at du har interesse for fagets mangfold, har gode samarbeidsevner, og vil være med utvikle de samfunnsmedisinske områdene i regionen, sammen med de lokale kommuneoverlegene.

Vi søker etter en person med:

Norsk autorisasjon som lege

Grunnleggende IKT-kunnskaper

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Lege med erfaring/interesse fra samfunnsmedisin og miljørettet helsevern helst spesialist, men det kan legges til rette for spesialisering.

Ha evne til å arbeide selvstendig

Personlig egnethet vektlegges

Det er rom for utvidelse av stillingen til 100 %, men det må først avklares i kommunestyrene i de enkelte samarbeidskommunene. Ved en utvidelse av stillingen til 100 % er arbeidsoppgavene tenkt fordelt 60 % mrhv/smittevern og 40 % annet folkehelsearbeid.

 

Vi kan tilby: Lønn etter avtale, og tilsetting etter vanlige kommunale vilkår

Spennende og utfordrende jobb med meningsfylte og varierende arbeidsoppgaver

Fleksitidsordning

Fast stilling

 

Vanlige kommunale ansettelsesvilkår med bl.a. 6mnd prøvetid og pensjonsordning gjennom Kommunal Lands pensjonskasse (KLP) med 2 % pensjonsinnskudd som trekkes fra lønnen.

 

Arbeidssted: Selskapet har lokaler på Kallerud ved Høyskolen i Gjøvik.

Den som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Jon T. Brevik, mob. 91150467 E-post: jon@gjovik.mrhv.no

Søknadsfrist: 20. august