Årsrapport 2020

Miljørettet helsevern IKS er et interkommunalt selskap som utfører tilsyn og forvaltningsoppgaver i forbindelse med forebyggende helsearbeid etter folkehelseloven, smittevernloven, tobakksskadeloven, strålevernloven og tilhørende forskrifter.

Vi har nå publisert årsrapporten for 2020: Årsrapport 2020 Miljørettet Helsevern IKS