Blågrønnalger

Det er observert blågrønnalger på enkelte badeplasser. Bading frarådes hvis vannet er grønt, da dette kan gi ubehag.

Les mer...

Algeoppblomstring i Mjøsa – algene er ikke giftige

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har analysert de prøvene som er sendt inn fra badeplasser i Mjøsa. Mandag ettermiddag kom resultatet: den typen cyanobakterier som blomstret opp i Mjøsa i slutten av juli er ikke giftproduserende. NIVA anbefaler likevel ikke å bade der det er store mengder med cyanobakterier. Du ser da at vannet er […]

Les mer...