Bli med på vår navnekonkurranse (utsatt frist)!

I 2019 blir Lunner kommune medlem i Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS. I den forbindelse trenger vi et nytt navn!

Har du noen gode og kreative forslag?

Den opprinnelige fristen for innsending av forslag er utsatt til fredag 30. november. Bli med da vel!

Vi har fått inn disse forslagene:
– Miljørettet Helsevern Vestoppland IKS
– PICO Helse og Miljø
– Innlandet helse- og miljøtilsyn
– Innviro
Har du også et forslag? Ikke nøl med å sende det til oss!

Vi er en interkommunal offentlig tjeneste som i dag eies av kommunene Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Søndre Land, Nordre Land og Gran. Vår virksomhet utfører lovpålagte oppgaver, som tilsyn, rådgivning og løpende saksbehandling etter deler av folkehelseloven, smittevernloven og røykeloven med tilhørende forskrifter, i nært samarbeid med kommuneoverlegene i hver kommune.

Navnekonkurransen er åpen for alle. Vi håper du vil hjelpe oss med å finne et nytt navn da flere hoder tenker bedre enn ett! Send inn ditt forslag i skjemaet under innen fredag 30. november. Vi trekker en tilfeldig finner som får en liten premie! Premien må kunne hentes på servicetorget i en av våre eierkommuner.

Det er en fordel om navneforslaget er beskrivende for virksomheten og gjerne har geografisk tilknytning.

 

Sist oppdatert 15.11.2018