Dårlig inneklima i din bolig?

De siste månedene har vi erfart en økning i antall henvendelser relatert til dårlig inneklima i private boliger. Innbyggerne melder om problemer med det de opplever som “tung/tett” luft, høy luftfuktighet og enkelte ganger også synlig muggvekst både på bad og i oppholdsrom.

Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, for eksempel ved å gi råd og veiledning om hva den enkelte selv kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom. Godt inneklima er av stor betydning for helse og trivsel, og især fordi vi i Norge oppholder oss mye innendørs.

Vi ser at det kan være ekstra utfordrende å inneha et godt inneklima vinterstid, og spesielt i kuldeperioder som vi har sett den siste tiden. Vi tilbringer da mer tid innendørs, fyrer mer og lufter mindre, i tillegg til at vi gjerne tørker tøy inne.

Folkehelseinstituttet har tidligere gitt ut en rapport som viser til at så mye som tre av ti boliger kan ha fuktskader som bør utbedres. Det kan være enklere å oppdage utfordrende forhold ved boligen om vinteren. Gjennomfør gjerne en inspeksjon av din bolig både utvendig og innvendig for å se etter tegn til fukt. Tegn på dette kan være saltutslag, misfarging/sverting eller insekter som sølvkre. Se etter dugg/kondens, fukt eller mugg i vinduskarmer inne.

Det er viktig å lufte daglig selv om det er kaldt ute. Sett opp vinduet for raske gjennomluftinger. Da forbedrer du inneluften og slipper ut fuktighet, uten at du kjøler ned boligen. Passende temperatur inne om vinteren er gjerne mellom 20-22˚, og noe kjøligere på soverommet. Det er en fordel med mekanisk avtrekk på bad og kjøkken, og ellers viktig å påse at eventuelle friskluftsventiler er åpne slik at boligen blir ventilert.

Ved tegn til mugg, bør dette vaskes med klorløsning, og årsaken til fuktproblemet må utbedres. Fuktskadet materiale bør skiftes ut. Helsedirektoratet har gitt ut en brosjyre med «Gode råd om å forebygge og utbedre fuktskader i boligen» .