Elvetangen

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
19.06.18 08:35 10,6 68 16 x