Faktaark om støy i barnehager og skoler

GHMT mottar henvendelser fra barnehager, skoler og SFO der innendørs støy er et daglig problem. I lokaler hvor mange barn skal leke og utfolde seg samtidig bør lydforholdene vies oppmerksomhet.
Støydempende innredning og tekniske tiltak vil være viktige bidrag for å bedre lydforholdene, men disse virkemidlene alene er ikke nok. Støyen beror også i stor grad på barna og de voksnes aktiviteter. Derfor er praktisk organisering avgjørende. GHMT har utarbeidet et faktaark med forslag til støydempende tiltak, og informasjon om regelverket som omhandler støy i barnas «arbeidsmiljø»: 2016-02 GHMT Faktaark -støy i barnehager og skoler