Har du fått folkehelseundersøkelsen?

F.v. bak: Odd-Arnvid Bollingmo (ass. rådmann V. Toten), Grete Klokkersveen (folkehelsekoordinator N. Land), Silje Sveen (stipendiat NTNU), Jens A. Mørch (kommuneoverlege V. Toten og S. Land), Siri F. Berg (kommuneoverlege Gjøvik). Foran f.v.: Eline T. Tveter (folkehelsekoordinator Ø. Toten), Ingunn Sandvik (rådgiver GHMT) og Randi Haugen (overing./daglig leder GHMT). Foto: Ane Bjørnsgaard (folkehelsekoordinator Oppland fylkeskommune).

Fra og med uke 36 ble den nye folkehelse- og levekårsundersøkelsen “Liv, trivsel og helse i Oppland” sendt ut til tilfeldig utvalgte innbyggere i Oppland, per post eller levert på døren av frivillige. Har du mottatt undersøkelsen? Vi håper at du vil være med på å gi oss informasjon om hvordan det er å bo i din kommune. Leverer du undersøkelsen på nett, kan du vinne gavekort eller Flax-lodd. Kommunen med høyest svarprosent blir også premiert med midler til et godt folkehelsetiltak.

Stolpejakten er det mange som har deltatt på. Dette er et eksempel på et tiltak som har fått midler i ni kommuner i Oppland. Slike gratis og lavterskel tiltak er fine for å engasjere veldig forskjellige deler av befolkningen.

For å se hvilke folkehelsetiltak som fungerer, og hvor man bør øke innsatsen, er det viktig å se på trender over tid. Ved å gjennomføre gjentakende folkehelseundersøkelser med noen års mellomrom, kan man danne seg et bilde av dette. For å få et mest mulig riktig bilde av hvordan vi har det, bør flest mulig ha besvart undersøkelsen. Vi håper mange av innbyggerne har lyst til å fortelle oss hvordan det faktisk er å bo og leve i Oppland!