Forbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning

På grunn av rekordvarm mai på Østlandet, er skogbrannfaren i Gjøvikregionen og Gran svært høy. Oppland er blant fylkene som er hardest rammet av brannfaren. Det er nedlagt totalforbud mot å gjøre opp ild eller åpen brenning i alle våre seks medlemskommuner; Gjøvik, Gran, Søndre og Nordre Land og Østre og Vestre Toten. Forbudet gjelder alle områder i alle kommunene, og gjelder også faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgriller. 

I går brant flere mål skog ned i en brann i Lunner kommune. Værmeldingene viser ingen tegn til nedbør på langtidsvarselet, så det er ikke forventet tilstrekkelig nedbør til å minimere brannfaren i tiden framover.

Vedtak er fattet med hjemmel i forskrift om brannforebygging §3 og brann- og eksplosjonsvernloven §14 og 37.

Les mer utfyllende informasjon fra brannvesenet om skogbrannfaren, forbudet i din kommune og eventuelle unntak her:

Gjøvik
Gran
Nordre Land
Søndre Land
Vestre Toten
Østre Toten