Gratis fagdag: “Attraktive lokalsamfunn” 10. mars 2020

Helseoversiktsgruppen i Gjøvikregionen, Gran, Lunner og Innlandet fylkeskommune inviterer til gratis fagdag den 10.03.20 på Raufoss.

Hold av datoen og spre den gode nyheten videre til  andre som kan ha nytte av dagen! Se hele programmet her.

I løpet av dagen vil dyktige fagfolk presentere sin kunnskap på området, i tillegg til at vi vil få se gode eksempler på tiltak som knytter lokalsamfunn sammen.

Fagdagen er gratis og holdes i år i kommunestyresalen i rådhuset på Raufoss den 10. mars.

Målgruppen for fagdagen er politikere, administrasjonen – alle samfunnsplanleggere, arealplan, utbyggere, oppvekst – alle frivillige organisasjoner, handelstanden – alle som bryr seg om å skape byer og tettsteder som legger til rette for trivsel og velvære blant innbyggerne, alle som ønsker å skape lokalsamfunn som kan bidra i kampen mot ensomhet, utenforskap og mistrivsel.

Trykk her for påmelding. 

Sist oppdatert 10.02.20.