Helseutfordringene som følge av den langvarige ekstremvarmen

Mens mange nyter solrike dager, så er forholdene ekstreme og gir store utfordringer på mange måter. Som et tiltak for å forsøke forebygge de til dels alvorlige helsebelastninger som følger av varmen og dehydrering (væsketap) legges derfor ut informasjon, og en STERK oppfordring til befolkningen om å ta dette på alvor, for egen del, men også ivareta de som ikke så lett kan sørge for tilstrekkelig væskeinntak. 

Hvem er mest utsatt for dehydrering?
Eldre og personer med kroniske sykdommer er særlig utsatt for varmerelaterte lidelser. De har økt sårbarhet for varmeutmattelse og heteslag, blant annet som følge av bruk av medisiner, utfordringer med tilstrekkelig væskeinntak og økt følsomhet for væsketap. Barn, særlig de minste, og personer som er aktive, og driver med utmattende utendørsaktiviteter (inkludert ferierende som driver med uvante fysiske aktiviteter) er også utsatt for dehydrering.

Hvordan forhindre dehydrering:
Forebyggende tiltak er ganske enkelt å sørge for tilstrekkelig væsketilførsel, jevnlig, gjennom hele dagen. Det er ingen absolutte normer for hva som er nok væske, men man tar utgangspunkt i at normalt er det grunnleggende (dvs. minimums) væskebehov for voksne 2-3 liter pr. dag- iberegnet det vi får gjennom maten. Under forhold som nå, vil svette og fordamping fra kroppen (f.eks. å sitte under en vifte) medføre at også de rolige stillesittende vil ha behov for mer væske enn vanlig. Dette er lett å undervurdere.

Skal jeg drikke selv om jeg ikke er tørst?
Tørste er ikke tilstrekkelig “målestokk” for om væskebehovet er dekket. Spesielt eldre har ofte nedsatt tørste-fornemmelse. Urinen derimot, både mengde og farge, sier vesentlig mer. Dersom man tisser mindre av gangen og/eller sjeldnere, og at urinen er mørkere, og lukter strammere enn vanlig, betyr det mest sannsynlig at man har fått i seg for lite væske. En plutselig men ellers uforklarlig opplevelse av slapphet, eller utmattelse kan være et tegn på begynnende dehydrering.

Hva er best å drikke?
Rent vann og frukt er utmerkede væskekilder. Sett gjerne en mugge med vann i kjøleskapet, -etterfyll regelmessig. Ha gjerne et lager av isbiter i fryseboksen. Smaksett gjerne vannet med sitron- eller limeskiver. Sukkerholdig drikke, alkoholholdige drikker, kaffe og te “stjeler” væske fra kroppen, og teller derfor negativt i “væskeregnskapet”. Uten at man skal la være å hygge seg av den grunn!

Andre råd:
Det anbefales å bruke løse og lyse klær, unngå langvarig varmeeksponering og store fysiske anstrengelser, og å helst legge utendørsaktiviteter på tidspunkter av døgnet da det er kjøligere.

 

Kilder: Folkehelseinstituttet, Fylkesmannens info-sider. 

Sist oppdatert: 23.07.18.