Hva

Side under utvikling.

Her vil det komme en oversikt over hva lovverket pålegger eller gir oss myndighet til direkte eller via delegering fra kommunestyret. Se også egen fane om Regelverk. Informasjon om hvordan vi håndterer de ulike sakene vil også være en del av hva vi gjør.