Ikke hent vann direkte fra Mjøsa

Kommuneoverlegen i Gjøvik, Siri Fuglem Berg, minner om at det er trygt å drikke vann fra springen, men ikke hent vann direkte fra Mjøsa.

Hytteeiere og turgåere bør aldri hente drikkevann direkte fra Mjøsa, og nå er det grunn til å være ekstra varsom. Etter brannen ved Skreia renseanlegg i desember er det kontinuerlig utslipp av urenset kloakk i Mjøsa. Publikum oppfordres til å henvende seg til Mattilsynet for råd.

Hvordan dette vil spre seg og påvirke vannkvaliteten i Mjøsa er usikkert, men husstander og fritidsboliger med private drikkevannsanlegg som henter vann direkte fra Mjøsa må være ekstra oppmerksomme på fare for forurensning.

Forekomsten av bakterier øker sterkt desto nærmere utslippet man kommer. Siden Gjøvik ligger såpass langt oppstrøms for kilden, anses faren for forurensning her som liten. Men dersom det skulle oppstå kraftig vind eller andre forhold som påvirker strømninger i vannet, kan det ikke garanteres at bakterieforekomsten herover også blir påvirket.

Gjøvik kommunes vannverk følger kvaliteten på vannet fra Mjøsa tett og har ikke sett noen økning i forurensning i sitt inntak. Vannet går gjennom flere renseprosesser før det sendes ut til abonnentene som drikkevann. Det er ingen grunn til bekymring for vannkvaliteten fra Gjøvik vannverk.