Kjørkjetangen, Nes

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
13.07.22 lav vannstand – ikke tatt prøve
07.06.21 10.00 16 2 x