Kjørkjetangen, Nes

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
07.06.21 10.00 16 2 x