Kråkvika

 

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
10.06.24 08:30 11,5 0 5 x
13.08.23* 16:50 16,0 49 33 x
18.07.23 11:20 18,1 0 0 x
12.06.23 13:35 15,3 4 9 x
22.06.22 08:45 15,9 5 1 x
28.06.21 13:00 23 3 1 x
07.06.21 11.00 ikke påvist 6 x
17.06.20 08:15 19,0 8 11 x
29.07.19 13:35 23,4 ikke påvist 1 x
17.06.19 11:10 17,6 5 ikke påvist x

15.08.23: PÅ GRUNN AV FLOMSITUASJONEN, HAR VI TATT ET UTVALG BADEVANNSPRØVER I KOMMUNENE. Disse er markert med *.