Landsomfattende tilsynskampanje ved solarier

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS deltar uke 37 og 38 i en landsomfattende tilsynskampanje ved solarier som arrangeres av Statens Strålevern. Tilsynskampanjen vil ha hovedfokus på solarienes etterlevelse av krav til system for alderskontroll, informasjon til kunde, advarselsplakat og bestått kunnskapsprøve som er krav i Strålevernforskriften. Målet for kampanjen er å sikre forsvarlig bruk av solarier, gjøre aktørene bevisst på sitt ansvar for dette og sikre lik etterlevelse av regelverket.

I Norge har det vært 18-årsgrense for å bruke solarium siden 1. juli 2012. For å håndheve 18-årsgrensen skal alle solariumsvirksomheter ha et system for alderskontroll. Dette kravet ble innført 1. januar i år. Dette kan løses ved heltidsbetjening, videoautomat med dokumentleser eller annen type forhåndskontroll og registrering kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll. Fra 1. januar 2015 har det vært krav at virksomheten skal informere den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk. Det er også et krav i strålevernforskriften at virksomheter skal ha oppslag med advarselstekst godt synlig i lokalet.

Fra 1. januar 2016 har det vært krav til at ansvarlig for daglig drift og ansatte med kundekontakt skal ha bestått en kunnskapsprøve, «solarieprøven». Ved bestått prøve blir det utstedt et bevis som er gyldig i fem år.

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS fører tilsyn med solarier på vegne av Statens Strålevern i kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land og Gran. I løpet av perioden for tilsynskampanjen vil alle solarier i disse kommunen bli besøkt.

Ta gjerne kontakt hvis dere ønsker mer informasjon om tilsynskampanjen!