Ledig stilling

Miljørettet helsevern IKS er et interkommunalt selskap for Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Nordre Land, Søndre Land, Gran og Lunner. Enheten har 5 årsverk og utøver lovpålagte oppgaver iht. Folkehelseloven med tilhørende forskrifter om miljørettet helsevern, smittevern og folkehelse i nært samarbeid med kommunenes egne kommuneoverleger.

 

Avdelingsingeniør vikariat 100 % stilling i 6 mnd.

Miljørettet helsevern IKS for Gjøvik, Toten, Land, Gran og Lunner

 

Det søkes etter en dyktig og engasjert medarbeider med relevant erfaring og interesse for miljørettet helsevern og forebyggende helsearbeid i vikariat – 100 % stilling i 6 måneder med mulighet for forlengelse.

 

Ansvarsområdet er å ivareta lovpålagte oppgaver innenfor Folkehelselovens kapittel 3 om miljørettet helsevern på vegne av kommunene og i samarbeid med kommuneoverlegene i deltakerkommunene.

Arbeids- og ansvarsområde:

 • Saksbehandling og tilsyn etter gjeldende lovverk innen miljørettet helsevern; barnehager, skoler, solarier, salongvirksomheter, badeanlegg m.m.
 • Rådgivning og saksbehandling innenfor fagområdet (uttalelser til planer, klagesaksbehandling, deltakelse i samarbeidsorganger, informasjon til publikum, veiledning m.m.)

 

Egenskaper:

 • Initiativrik og samfunnsengasjert
 • Liker utfordringer
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe systematisk og selvstendig

 

Kvalifikasjoner:     

 • Relevant teknisk-naturvitenskapelig universitets-/høgskoleutdanning eller tilsvarende, gjerne med kompetanse innen inneklima, støy, belysning etc.
 • Erfaring fra arbeidsområdet eller tilsvarende fagområder, samt erfaring fra offentlig saksbehandling er en fordel
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

 

Vi kan tilby: Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et godt og sterkt fagmiljø

 

Lønn- og arbeidsvilkår:

 • Lønn etter avtale
 • Fleksitid
 • Søker må ha gyldig førerkort og kunne disponere egen bil til bruk i tjenestekjøring. Bilgodtgjørelse etter statens satser
 • Vanlige kommunale ansettelsesvilkår og pensjonsordning gjennom Kommunal Lands Pensjonskasse (KLP)
 • Den som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: Randi Haugen, tlf.

970 23 621 (randi@ghmt.no).

 

Arbeidssted: Selskapet har lokaler på Kallerud i Gjøvik.

 

Søknad sendes elektronisk til: randi@ghmt.no

Tiltredelse etter avtale.

 

Søknadsfrist: 25. august 2020