Ledige stillinger

GHMT er et interkommunalt selskap for Gjøvikregionen (Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Nordre Land, Søndre Land) og Gran – til sammen ca. 85 000 innbyggere. Enheten har for tiden fem stillingshjemler fordelt på 4,5 årsverk.  GHMT utøver lovpålagte oppgaver iht. Folkehelseloven med tilhørende forskrifter om miljørettet helsevern, smittevern og folkehelse i nært samarbeid med kommunenes egne kommuneoverleger.

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS har ledige stillinger:

 • Rådgiver- 50 % fast stilling
 • Rådgiver/ avd. ing.- 100 % stilling – vikariat

Det søkes etter dyktig og engasjert medarbeider med relevant erfaring og interesse for miljørettet helsevern og forebyggende helsearbeid i fast stilling. Da en av våre medarbeidere går ut i svangerskapspermisjon er det også ledig vikariat fra 01.05.16.

Ansvarsområdet er å ivareta regionens lovpålagte oppgaver innenfor Folkehelselovens kapittel 3 om miljørettet helsevern på vegne av kommunene og i samarbeid med kommuneoverlegene i deltakerkommunene.

 

Arbeids- og ansvarsområde:

 • Saksbehandling og tilsyn etter gjeldende lovverk innen miljørettet helsevern; barnehager, skoler, solarier, salongvirksomheter, badeanlegg m.m.
 • Helsefaglig rådgivning og saksbehandling innenfor fagområdet (uttalelser til planer, klagesaksbehandling, informasjon til publikum, veiledning m.m.)
 • Inneklimamålinger og prøveuttak

 

Egenskaper:

 • Initiativrik og samfunnsengasjert
 • Like utfordringer
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe systematisk og selvstendig

 

 Kvalifikasjoner:     

 • Relevant høgskoleutdanning eller tilsvarende
 • Erfaring fra arbeidsområdet eller tilsvarende fagområder, samt erfaring fra offentlig saksbehandling er en fordel
 • God formuleringsevne i norsk muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges

 

Vi kan tilby:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et godt og sterkt fagmiljø

 

Lønn- og arbeidsvilkår:

 • Lønn etter avtale
 • Fleksitid
 • Søker må ha gyldig førerkort og kunne disponere egen bil til bruk i tjenestekjøring. Bilgodtgjørelse etter statens satser
 • Vanlige kommunale ansettelsesvilkår med bl.a. 6 mnd prøvetid og pensjonsordning gjennom Kommunal Lands Pensjonskasse (KLP) med 2 % pensjonsinnskudd som trekkes fra lønnen
 • Den som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen

 

 Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: Randi Haugen, tlf. 61 13 42 90

eller 970 23 621 (randi@ghmt.no).

Arbeidssted: Selskapet har lokaler på Kallerud i Gjøvik.

Søknad sendes enten elektronisk til: randi@ghmt.no

eller pr. post til: Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS, Studievegen 7, 2815 Gjøvik. Oppgi i søknaden hvilken av stillingene du søker på eller om du søker på begge.

Søknadsfrist: 25. januar 2016