Monsestuelandet

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
17.06.19 10:00 14,1 41 6 x
25.06.18 13:00 17,5 ikke påvist ikke påvist x