Monsestuelandet

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
12.06.23 13:00 13,9 0 0 x
13.07.22 12:50 18,0 2 1 x
17.06.19 10:00 14,1 41 6 x
25.06.18 13:00 17,5 ikke påvist ikke påvist x