Nasjonal tilsynskampanje og krav til miljørettet helsevern i sykehjem

Fra og med 1. oktober gjennomføres det en nasjonal tilsynskampanje for miljørettet helsevern i sykehjem. Tilsynskampanjen er i regi av Helsedirektoratet og NEMFO (Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid). Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS fører tilsyn på vegne av kommuneoverlegene her i regionen.

Under kampanjen vil vi ha fokus på krav til internkontrollsystem, inneklima, legionella, fysisk tilrettelegging og forsvarlig renhold for smitteforebygging, samt forebygging av skader og ulykker.

Hensikten med tilsyn i sykehjem er å se på kommunenes etterlevelse av forskrift om miljørettet helsevern. En av årsakene til at sykehjem er valgt som tilsynsobjekt i denne kampanjen, er at det gjerne er en sårbar gruppe som bor på sykehjem, og de har gjerne ikke så stor valgmulighet i hvor de kan oppholde seg. Det har heller ikke vært så mye fokus på beboernes bomiljø fra andre tilsynsmyndigheter i senere tid.