Presentasjon av GHMT på UDIs mottaksledermøte

Onsdag 15. juni 2016 holdt UDI møte for mottaksledere og driftsoperatører fra region Østlandet (Buskerud, Oppland, Hedmark og Østfold) her på Gjøvik. Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS var invitert av UDI for å presentere hvilken rolle GHMT har i tilsyn med asylmottak, og for å si litt om vårt mandat. Vi fortalte kort om regelverket vi forholder oss til, og sa litt om hvilke erfaringer vi har gjort oss etter tilsyn i asylmottak. Kommuneoverlege Jens A. Mørch snakket litt om de psykososiale utfordringene. Presentasjonen er lagt ut her. Trykk eventuelt på “aktuelt” under fanen øverst på siden, og velg deretter “presentasjoner”. Vi oppfordrer driftsoperatører, mottaksledere og ansatte ved mottak til å ta kontakt hvis de har spørsmål relatert til folkehelse, miljørettet helsevern, boforhold og lignende.

Capture