Seminar om folkehelse

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS inviterte til folkehelseseminar på Kallerud den 13.mars 2015. Presentasjonene fra seminaret er lagt ut på våre hjemmesider under punktet Presentasjoner.