Resultater fra tilsynskampanje solarier 2017

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS har deltatt i Strålevernets landsomfattende tilsynskampanje rettet mot virksomheter som tilbyr solarium. Særlig ble det satt fokus på regelverk knyttet til kunnskapsprøve hos de ansatte, informasjonsbrosjyre om risikofaktorer, revidert advarselsplakat og system for alderskontroll. Norge ligger på verdenstoppen i antall tilfeller hudkreft. Det er en tydelig sammenheng mellom solariebruk og hudkreft, viser forskning. […]

Les mer...