Trevatn, Vassendlandet

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
30.06.22 11.30 25 ikke påvist x
21.07.21 20:15 22,0 11 4 x
16.06.21 20 16 3 ikke påvist x
17.06.20 09:10 21,9 4 3 x
29.07.19 14:10 26,0 17 3 x
17.06.19 11:50 19,4 2 1 x