Vårt avfall – en ressurs

Fredag 19. oktober var vi på besøk på Lillehammer hos Gudbrand Skinnerlien i Miljørettet helsevern i Sør-Gudbrandsdal. Fram til lunsj var vi på Mjøsanlegget hvor vi fikk en innføring i arbeidet de gjør med å omdanne matavfall til våtgjødsel, kompost og biogass.

Bildet over: Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS sammen med resten av Mjøskameratene (miljørettet helsevern-enheter Hamarregionen, Solør og Sør-Østerdal).

 

 

 

 

 

 

 

Mjøsanlegget kan behandle opp mot 30.000 tonn matavfall fra innbyggerne i de 18 eierkommunene og næringslivet (restauranter, hoteller osv.). Fra 2020 kommer det også et nytt krav om at 30 % av det organiske avfallet fra landbruket skal leveres inn for å lage biogass. Det er kun en brøkdel av det som leveres i dag, så her er det et stort potensial.

Mjøsanlegget eies i dag av GLØR, Sirkula, Horisont Miljøpark (tidligere GLT), SØIR og MGR. Det er dessverre fortsatt en utfordring at mange ikke sorterer matavfallet sitt, og at det havner i restavfallet. Matkasting er et miljøproblem, så det er viktig at vi alle sorterer matavfallet så det i stedet kan utnyttes som en ressurs. Da vi besøkte anlegget kunne vi også observere at en renovasjonsbil kom inn med matavfall fra Gjøvikregionen med mye plast i.

Bildet: Vi fikk en omvisning på Mjøsanlegget.

 

 

 

 

 

 

 

 


Bildet over: Under omvisningen kom det inn en renovasjonsbil fra Gjøvik. Dessverre forekommer det altfor mye plast i matavfallet.

Husk å sortere, så vi får mest mulig ut av matavfallet vårt. Er du usikker på hvordan du skal sortere, kan du sjekke det hos sortere.no.

Ja takk: Dette skal i matavfallet. Kilde: sortere.no

Nei takk: Dette skal ikke i matavfallet. Kilde: sortere.no

Et tips til skoler i regionen er et gratis undervisningsopplegg om kildesortering, gjenvinning, kretsløp og miljø som heter Loop Miljøskole. Materiellet er tilpasset kompetansemålene i læreplanene. Les mer om Loop her.

Bildet nederst: Rådgiver Ingunn Sandvik fra Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS på omvisning hos Mjsøanlegget. (Foto: Jenny Torkildsen).

 

Sist oppdatert 22.10.2018