Vi holder stengt

Miljørettet helsevern IKS jobber etter føre var-prinsippet og ønsker å unngå spredning av koronasmitten. På bakgrunn av råd og anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter velger vi å stenge våre lokaler og praktiserer hjemmekontor. En del tilsyn og fysiske møter er avlyst på ubestemt tid.
 
Vi er tilgjengelige på telefon og e-post som vanlig; tlf. +47 61 13 42 90 og postmottak@ghmt.no.
Sist oppdatert 12.03.20.