Testresultater Badeplasser

Miljørettet helsevern tar hver sommer badevannsprøver i kommunene.

Det vil i 2014 bli tatt ut badevannsprøver i uke 23, 27 og 32.

Badeplassene blir klassifisert med utgangspunkt i normene i 
Vannkvalitetsnormer for friluftsbad
.

God Mindre god Ikke akseptabel
<100 100-1000 >1000
(Angitt i antall termotolerante koliforme bakterier (TKB)/100 ml)
 
Østre Toten:
Evjua
Panengen
Tallodden
Hekshusstranda
Hersjøen
Gjøvik:
Rambekkvika
Fredvika
Bråstad badeplass
Sveastranda
Kremmerodden
Skumsrudvollene
Strandengen
Furuodden
Stranda
Fastland
Skumsjøen
Glæstadtjernet
Abbortjern
Skonnordtjernet
Vestre Toten:
Sillongen
Holetjernet
Engenstranda

 

Søndre Land:
Kråkvika
Trevatn, velparken
Trevatn, vassendlandet
Skrankefoss
Grimebakken
Holmen Mølle
Sagvika
Lyngstrand
Monsestuelandet
Lomsdalen?
Landåsvatnet
Nordre Land:
Våten båt-&badepl
Møllerstugufossen
Øiom
Brovollshølen
Grøndvolddammen
Dokka camping
Gran:
Eidsand
Skutelandet
Ulsnestangen
Jarenvannet
Gjervika

 

 

 

 

 

 

Biristrand camping

Dato 

 

Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
2013
10.6 Ca 10:00 13,7 10 Ikke påvist X
24.6 7:30 13,6 24 1 X
8.7 12:00 16,0 5 2 x
5.8 7:15 17.6 2 2 x
2014

 

Furuoddden Camping

Dato Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
2013
10.6 Ca 10:00 10,1 4 Ikke påvist X
24.6 7:30 14 12 32 X
8.7 12:00 16 2 4 X
5.8 7:30 17.7 29 15 x
2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[table “7” not found /]

Gran Kommune:

[table “8” not found /]