Engenstranda

Engenstranda

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
13.07.22 12:00 19,0 22 1 x
05.07.21 10:30 21,2 58 23 x
07.06.21 11:10 17,1 ikke påvist 2 x
09.06.20 09:45 11,9 3 2 x
18.06.19 15,0 9 5 x
13.08.18 11:40 21,7 5 0 x
17.07.18 09:05 21,3 15 5 x
19.06.18 10:35 15,4 10 1 x